Een therapiehond vormt een belangrijk onderdeel in een doelgerichte therapie voor mensen met specifieke problemen.

 

Deze opleiding is intensief, vraagt  tijd en engagement. Hij bestaat uit drie fasen.

1) Voorbereiding: Eerst wordt een fokker gezocht, die beschikt over een geschikt ras uit een goed nest. Een potentiële puppy doorloopt een gedragstest om na te gaan of hij geschikt is voor de verdere opleiding. In de voorbereidingsfase wordt ook contact gelegd met het gezin of de organisatie waar de hond zal ondersteunen.

2) Effectieve opleiding: De opleiding duurt twee jaar. De begeleider van de therapiehond moet, naast de hondenopleidingen, zich ook verdiepen in de problematiek van de cliënt en zich de kennis en de vaardigheden van Dier Ondersteunde Therapie (DOT) eigen maken. De bedoeling is een perfect samenspel te creëren tussen hond, begeleider en cliënt. TiLT vzw zal regelmatig de cliënt bezoeken om het gehele proces op te volgen.

3) Nazorg: Twee keer per jaar wordt een bijscholing verzorgd zodat de kennis van de begeleider actueel blijft en het gedrag van de hond stabiel.

 

Implementatie in een organisatie:

De puppy maakt in de socialisatiefase reeds kennis met de doelgroep (kinderen, jongeren, volwassenen, specifieke problematieken). Gedurende de gehele opleiding wordt er gewerkt aan deze implementatie, zodat dit succesvol verloopt. Een plan van aanpak wordt ontworpen. Het protocol en de doelstellingen worden vastgelegd. Het is van groot belang dat de veiligheid van de cliënt en het welzijn van de hond altijd worden gegarandeerd.

We streven steeds naar een win win situatie voor mens en hond tijdens (therapeutische) begeleidingen.