TiLT vzw is gegroeid tot de stichting die het nu is, doordat de oprichtster, Tine Eyssen, verschillende fases heeft doorlopen in het groeiproces. De oorsprong ligt bij haar dagelijkse werk als psychotherapeute, waarbij zij opmerkte dat gesprek en spel niet altijd toereikend bleken te zijn om tot het binnenste van de mens door te dringen. Daarom besloot ze destijds haar eigen hond, Anika, in te zetten in de therapiesessies. Maar daaruit bleek dat hoe braaf een hond ook is, hij/zij zelf ook opgeleid moet worden om als therapiehond te fungeren. Na het overlijden van Anika kwam Tine in contact met Stichting Therapiehond Nederland (STN), aangezien haar interesse in therapiehonden alleen nog maar was gegroeid. Zij heeft toen besloten om opnieuw een hond te nemen, Nola, een puppy uit een goed nest, en met haar bij STN een opleiding te volgen tot therapiehond. Gedurende haar opleiding en met haar kennis als psychotherapeute, ontdekte ze dat het samenvoegen van beiden een sterke en positieve werking had. Sindsdien wordt Nola actief ingezet bij verschillende therapiesessies, wat positieve resultaten teweegbrengt. Daardoor wilde ze haar kennis nog meer uitbreiden en haar reeds opgebouwde ervaring bij het volgen van de training verder aanvullen met een opleiding om zélf de trainingen te mogen en kunnen geven. Vanuit STN kwam toen de vraag om een stichting op te starten in België, aangezien de vraag daarnaar groot bleek te zijn.

Naast haar studie tot psychotherapeute en de training bij STN heeft ze haar kennis verder uitgebreid met verschillende specifieke opleidingen. Ze heeft haar expertise aangevuld met systeemtherapie, gezinsdynamisch werken, collaboratieve praktijken en begeleidend werken met assistentie van dieren. Voornamelijk de laatste opleiding heeft ervoor gezorgd dat TiLT vzw de verbinding heeft gemaakt tussen mens, dier én natuur. Om zowel mens als dier met elkaar te verenigen, waarbij het welzijn van beiden tot hun recht komt, bleek natuur dé oplossing.

Zo is TiLT vzw geworden tot wat het nu is. Een stichting die gebaseerd is op twee pijlers. Enerzijds de specifieke, diepgaande opleidingen voor honden en anderzijds de implementatie van opgeleide honden gedurende therapiesessies in de natuur, voor mensen met specifieke problemen.